Luftförorening


Luftförorening

Luftförorening

Luftföroreningar kan skada känsliga växter som växer i industri- eller stadsområden. Sådan skada är utbredd och kommer att ses på mer än en anläggning eller mer än en fastighet.

Symtomen kommer att variera med typen av förorenande ämne och svåra exponeringsgraden. Luftförorenings symptom kan efterlikna andra problem, särskilt näringsbrist, skadedjur, vatten överskott eller brist och temperatur extremiteter. Detta kan göra diagnosen svår.

Om den misstänkta källan till förorening är en enda "punktkälla", leta efter skademönster. Den allvarligaste skada borde vara nedströms från den misstänkta källan. Till skillnad från skadedjur, som normalt koncentrerar sig på valda växter, kommer luftföroreningar att skada många arter i området.

Kemisk analys av bladen kan detektera fluorider eller klorider. Kronisk exponering för svaveldioxid kan leda till uppbyggnad av svavel i bladen. Akuta kortvariga exponeringar får inte orsaka uppbyggnad, eller svavel kan läckas bort genom regn.

Gå till början av filens huvudsida för denna databas


Författare Till Artikeln: Adam Eriksson. Unabhängiger Konstrukteur und technischer Experte. Arbeitserfahrung in der Baubranche seit 1980. Fachkompetenz in den Richtungen: Bau, Architektur, Design, Hausbau.

Video Instruktion: Luftföroreningar klar.


Dela Med Dina Vänner
Lägg Till En Kommentar