Hur Man Beräknar Takets Vinkel För Att Visa Sin Vattentätning Och Vindmotstånd


Hur Man Beräknar Takets Vinkel För Att Visa Sin Vattentätning Och Vindmotstånd

Taket höjdes i procent

Taket är ett av de viktigaste delarna av alla byggnader eller strukturer som skyddar mot yttre miljöpåverkan, som vindar, snöar, regnar etc. Riktig takkonstruktion ger vattentätning och vindmotstånd. Det kräver en korrekt beräkning av takets vinkel. Kvaliteten på byggnaden av taket på byggnaden påverkar tillförlitligheten och komforten hos din framtid som bor i den. Utformningen av den ska vara lämplig för lokala förhållanden och passa dem bra. I den här artikeln diskuteras hur man beräknar takhöjden på ett korrekt sätt.

Hushålls- och tillhörande byggnader är ofta byggda med ett skurtak - det är lätt att installera och kräver inte stora utgifter. Faktum är att sådana konstruktioner har väggar av olika höjder staplade för att överlappa varandra. Takets lutning väljs i intervallet 9-25° vilket passar bra för korrugerade och metalltak. Denna konstruktion kräver en ventilation av takytan. Men det mest populära taket är gaveln en - två takplan är anordnade i en vinkel som förbinder åsen. Andra vertikala plan kallas pediment. De kan ha dörrar för att komma in på balkongen eller de kan ha utomhus trappor.

För att beräkna takets vinkel korrekt bör du överväga många faktorer.

De viktigaste faktorerna är:

 1. Vind

Ju större takets vinkel är desto större är dess motstånd mot vindstöt. Men för stora värden av lutningsvinkeln kan vara farliga för taket. Till exempel är vinden på taket med 45° vinkeln 5 gånger större än lasten på taket med en vinkel på 11°. Samtidigt kan en liten lutningsvinkel på taket leda till risk för att ditt tak blir avbrutet efter en stark vindstopp.

 1. Snö och regn

Hur man beräknar takhöjden i grader

Det är ganska tydligt att ju större takets tak är, ju bättre snö går ner på taket under egen vikt. Till exempel ger en vinkel som överstiger 45° en ganska bra bild för snömassorna.

Dessa faktorer hjälper till att förstå hur man beräknar takets vinkel. I de regioner som kännetecknas av regelbundna starka vindar och tornados rekommenderar vi vinkeln på 15-20° och i områden där vindar inte är vanliga och starka takvinklarna på 35-40° är helt OK.

Samtidigt borde vi inte glömma att beräkningen för varje byggnad kan ske individuellt. Du måste också ta hänsyn till byggnadens särskilda struktur i linje med klimat terräng funktioner.

Huvudmetoder för beräkning av takhöjden

Mät takvinkeln

Beräkning av takets lutning är en viktig del av konstruktionsprocessen för sin konstruktion. I de flesta fall är lutningsvinkeln vald från 11 till 45°, men andra värden uppträder. Minsta takhöjden beror på områdets klimatförhållanden och materialet som valts för taket. I regioner med ofta regnskur väljer du en större lutningsvinkel.

Beräkningen tar hänsyn till två huvudindikatorer:

 1. Vikten av den struktur som byggs.
 2. Massor av snömassor i regionen.

För att beräkna takets lutningsvinkel borde vi känna till den här enkla formeln: takhöjdens höjd är uppdelad i halva längden på pedimentet.

Höjden på åsen beräknas på följande sätt:

 1. Det utformar spännens bredd
 2. Spännvidden är uppdelad i två
 3. Det resulterande värdet multipliceras med en individ för vinkelvärdet

Valet av material för tak ska ske i enlighet med lutningsvinkeln.

Materialen som används för takläggning är grupperade enligt deras fysiska och tekniska parametrar, liksom prisegenskaper.

Vid val av beläggningsmaterial använd följande rekommendationer:

 • Krav på takets lutning

  Om du har en liten lutning på taket, som sträcker sig från 2,5 till 10°, är de mest använda beläggningarna grov grus och stenstoft.

Tjockleken på toppskiktet är 3-5 mm för bergstoft och 10-15 mm för grus.

 • Om takets lutning är större än 10° och vattentätningsbituminös bas används, är det övre lagret ofta gjort av grissar. Det rullade filmmaterialet är också ofta valt för att skydda användningen av ett extra färgslag.
 • Om lutningsvinkeln i strukturer som höfttak inte överstiger 20° och beläggningen är gjord av korrugerade ark eller asbestcement, måste alla fogar förseglas.
 • När lutningsvinkeln inte överstiger 60° och beläggningen är gjord av kopparplåtar, måste alla fogar förseglas, även två gånger.
Med alla ovanstående rekommendationer i beräkningen av takets konstruktion kan du bygga ett soligt tak som skulle tjäna dig i årtionden. Vi hoppas att dessa tips hjälper dig att svara på frågan hur man beräknar takhöjden.

Författare Till Artikeln: Adam Eriksson. Unabhängiger Konstrukteur und technischer Experte. Arbeitserfahrung in der Baubranche seit 1980. Fachkompetenz in den Richtungen: Bau, Architektur, Design, Hausbau.

Video Instruktion: .


Dela Med Dina Vänner
Lägg Till En Kommentar